WMO

Een ergotherapeut kan samen met u op zoek gaan naar het meest geschikte hulpmiddel of woning aanpassing u begeleiden bij het aanvraagproces ervan. Voorzieningen kunnen bij verschillende instanties worden aangevraagd. Dit kan zijn via uw gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar ook via de zorgverzekeringswet (ZvW).