Klachtenregeling

"Zo lang mogelijk zelfstandig dagelijkse handelingen doen, die voor u belangrijk zijn."

- Ergotherapie Heerde

Openingstijden

Wij zijn elke werkdag open. Vandaag:

08:00 - 16.30

Contactgegevens

U kunt ons bereiken op 0578-696363 of mail naar [email protected]

Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden.

Klacht?
De eerste stap die een patiënt met een klacht over een zorgverlener neemt, is het gesprek aangaan met de zorgverlener zelf. Als de patiënt en de zorgverlener er niet samen uitkomen, dan kan de patiënt een klacht indienen via het klachtenformulier van het Fysiotherapeutisch Centrum. Eén van de praktijkhouders zal de klacht in behandeling nemen. De folder klachtenregeling is te vinden in het folderrek bij de balie en staat als download onderaan deze bladzijde vermeld.

U heeft een klacht
Omdat wij kwaliteit zo belangrijk vinden achten wij van het grootste belang van uw klacht te horen. Een klacht kan gaan over allerlei zaken. U bent bijvoorbeeld niet goed geïnformeerd of u twijfelt over de behandeling. Er kan iets mis zijn gegaan of u wordt behandeld op een andere wijze dan u had verwacht. Van het melden van een klacht kunnen wij en uw fysiotherapeut leren. Mogelijk kunnen we ook helpen met een oplossing.

Hoe dient u een klacht in?
Meld een klacht eerst schriftelijk bij de zorgverlener zelf (u kunt hiervoor onderstaand klachtenformulier gebruiken) en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan. Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Een gesprek met de zorgverlener of praktijkhouder kan vaak al leiden tot een oplossing! In de brief kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan en bijvoorbeeld wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Kosten
Een klacht indienen kost u niets. Wel is het de bedoeling dat u voordat een klacht indient, eerst de klacht schriftelijk heeft gemeld bij de zorgverlener zoals onder het eerst kopje ‘hoe dient u een klacht in’ vermeld staat.

"Zo lang mogelijk zelfstandig dagelijkse handelingen doen, die voor u belangrijk zijn."

- Ergotherapie Heerde

Openingstijden

Wij zijn elke werkdag open. Vandaag:

08:00 - 16.30

Contactgegevens

U kunt ons bereiken op 0578-696363 of mail naar [email protected]

Scroll naar top