Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

"Zo lang mogelijk zelfstandig dagelijkse handelingen doen, die voor u belangrijk zijn."

- Ergotherapie Heerde

Openingstijden

Wij zijn elke werkdag open. Vandaag:

08:00 - 16.30

Contactgegevens

U kunt ons bereiken op 0578-696363 of mail naar [email protected]

NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel. Dit hersenletsel kan traumatisch (door een ongeluk) of niet traumatisch zijn (een oorzaak van binnenuit door een aandoening of ziekte). Mensen die te maken krijgen met NAH, ervaren dit vaak als een ingrijpende verandering in het leven. Het hele leven staat in één keer op zijn kop. Activiteiten die normaal gesproken vanzelf gaan, lukken opeens niet meer of gaan heel moeizaam.

De ergotherapeut kan u tijdens dit proces ondersteunen en begeleiden. Tijdens een intakegesprek wordt zoveel mogelijk informatie ingewonnen over wanneer het letsel is ontstaan, hoe het is ontstaan, wat de gevolgen zijn en wat u graag zou willen bereiken. Hierna wordt samen met de cliënt en eventuele naasten het behandelplan opgesteld gebaseerd op datgene dat voor u belangrijk is. 

U kunt hierbij denken aan:
– het bekijken van de thuis- of werksituatie en invulling hiervan t.o.v. die van voor het NAH.
– het verdelen van energie
– nagaan waar klachten vandaan komen en hoe hiermee om te gaan.
– oefenen met praktische handelingen zoals koken, fietsen, hobby uitvoeren etc.
– prikkelregulatie
– voorlichting aan cliënt en naasten

"Zo lang mogelijk zelfstandig dagelijkse handelingen doen, die voor u belangrijk zijn."

- Ergotherapie Heerde

Openingstijden

Wij zijn elke werkdag open. Vandaag:

08:00 - 16.30

Contactgegevens

U kunt ons bereiken op 0578-696363 of mail naar [email protected]

Scroll naar top